ស្នើសុំ​ឱ្យ​ព​ន្លឿ​ន​ការដោះស្រាយ​វិវាទ​ដីធ្លី​រវាង​ពលរដ្ឋ ១៩៧ គ្រួសារ​នៅ​ឃុំ​ជីខ​លើ និង​ក្រុមហ៊ុន ហេង ហ៊ុយ​ – CEN