លោក ឆាយ ថន ស្នើ​ឲ្យ​ក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ រួមសុខទុក្ខ​ជាមួយ​ពលរដ្ឋ ដែល​ជា​វប្បធម៌ គុណធម៌ របស់​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ – CEN