អាវុធហត្ថរាជធា​នីភ្នំ​ពេញ បញ្ជូនចោរឆក់ម្នាក់ ទៅតុលាការ – CEN