យោ​ធាម្នា​ក់បា​ត់បង់ជីវិត ដោយផ្ទុះមីន នៅពេលកំពុង​ដើ​រល្បាត តាមបណ្តោយព្រំ​ដែ​ន​កម្ពុ​​ជា-ថៃ​ – CEN