ខណ្ឌចំការមន​ធ្វើ​មិនដឹង​ធ្វើ​មិន​ឮ​លើ​យុទ្ធនាការ​លើ​ការងារ​ស្តារលូ ខណៈ​ខណ្ឌ​៣​នៅ​កណ្តាល​ក្រុង​ធ្វើ​រួចហើយ​ – CEN