ឆ្លងចរន្តអគ្គិសនី ឆេះអស់៤ខ្នងផ្ទះ ​បណ្តាលឲ្យ​ ខូ​ចខាតទ្រព្យសម្បត្តិ សរុបប្រហែល ៣១៥​០០​០ដុ​ល្លារ – CEN