​បុគ្គលិ​ក​​ធនា​គា​រ​​AB​A​ម្នាក់ស្លាប់ ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ច​រា​ចរ​ណ៍ រវាងរថយន្តនិងម៉ូ​តូ​ នៅស្រុកស្វាយទាប​ – CEN