ស្នើ​ឲ្យ​មន្ត្រី​អប់រំ​ប្រជាជន​ឱ្យមាន​ភាព​ស្ងប់ស្ងៀម ជឿជាក់​លើ​វិធានការណ៍​រាជរដ្ឋាភិបាល ខណៈ​ក្រុមប្រឆាំង​ជ្រុលនិយម នៅតែ​ប្រើប្រាស់​បញ្ហា​EBA ដើម្បី​វាយប្រហារ​មកលើ​រាជរដ្ឋាភិបាល​ – CEN