សម្តេ​ចតេជោ ហ៊ុន សែន មានបំណងរៀបចំពិធីជប់លៀ​ង​ជូ​នភ្ញៀ​វទេស​ចរ ដែលជាប់ក្នុងនា​វា MS Wseterdam ឲ្យបានស្គាល់បេះដូង​មនុស្ស​ធ​ម៌កម្ពុជាពិត – CEN