ស្ត្រី​ម្នាក់​ដែល​បើកបរ​ម៉ូតូ​គ្មាន​ផ្លាកលេខ ល្មើស​គំនូស​សញ្ញា​ចរាចរណ៍ ហើយ​វាយ​មកលើ​សមត្ថកិច្ច ពេលនេះ​គាត់​បានទទួល​សារភាព​កំហុស – CEN