សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បញ្ជាក់ថា ថ្នាំជំងឺគ្រុនចាញ់​អា​ចមាន​លទ្ធ​ភាព​ព្យាបា​ល​ជំងឺ Covid-19 បាន – CEN