ប្រជាពលរដ្ឋ​ធ្វើដំណើរ​តាមផ្លូវ​បេតុង​លេខ 44P ប្រឈម​នឹង​គ្រោះថ្នាក់ ទាក់​ខ្សែភ្លើង​ដែល​ធ្លាក់​កាត់​ទទឹងផ្លូវ មិនឃើញ​អាជ្ញាធរ​ភូមិ​ទឹកថ្លា ដោះស្រាយ​ – CEN