ប្រធាន​ក្រុមហ៊ុន Holland America Line ម្ចាស់​នាវា​ទេសចរណ៍ Westerdam អរគុណ​សម្ដេច​តេ​ជោ និង​ប្រជាពលរដ្ឋ​កម្ពុជា ចំពោះ​សណ្តាន​ចិត្ត​ដ៏​ល្អ​ប្រកបដោយ​ភាពកក់ក្តៅ – CEN