ឃាត់ខ្លួន​មេខ្យល់ ចំនួន​២ និង​នា​រី​រ​​ងគ្រោះ​៥នាក់​ ពាក់ព័ន្ធ នាំនារីក្មេងៗ ឱ្យរួមភេទជាមួយភ្ញៀវ នៅ​តាមផ្ទះសំណាក់ និងសណ្ឋាគារ​ – CEN