សត្វ​ជ្រូកព្រៃ​វាយប្រហារ​ខ្វេះ​តា​អាយុ​៧១​ឆ្នាំ​ម្នាក់​របួសធ្ងន់ នៅ​ខេត្ដ​ពោធិ៍សាត់​ – CEN