នំបា​ញ់ឌុ​ក​ត្រូវ​បាន​រក​ឃើញថា មានលាយសារធា​តុ​គី​មីបូរ៉ា​ក់ ដាក់លក់ធ្វើជាបង្អែ​ម​នៅក្នុង​ផ្សា​រសំរោងយ៉ោង មន្ត្រីជំនាញអំពាវនា​វឲ្យពល​រដ្ឋ មានការប្រុងប្រ​យ័​ត្ន ទៅលើការទទួលទាន ​ព្រោះប៉ះពាល់ដល់​សុ​ខ​ភា​ព – CEN