ឃាត់ខ្លួន​មន្ត្រី​អង្គការ ការពារ និង​អភិរក្ស​សត្វ ព្រៃឈើ ជលផល​កម្ពុជា ចំនួន​១០​នាក់ នាំយកមក​សាកសួរ ករណី​ប្រើប្រាស់​តួនាទី ធ្វើការ​គំរាមកំហែង​ប្រជាពលរដ្ឋ – CEN