លោកស៊ុន ចាន់ថុល អះអាងថា មិន​ដែលបា​​​ន​ធ្វើ​អ​ន្ត​​រា​គមន៍ ឲ្យដោះលែងឡាន ​ដឹ​កទំនិញដែល​លើ​សទម្ង​​​ន់​ – CEN