គួរឲ្យសរសើ​រ! ពេទ្យម្នាក់នៅចិ​ន​ សុខចិត្តពន្យារពេលរៀ​បការ ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំង​នឹ​ងវីរុ​សកូ​រ៉ូ​ណា តែចុងក្រោយបា​នស្លាប់​ដោយ​សារ​វីរុស – CEN