ចិននឹងដា​ក់ឲ្យសា​កល្ប​ងវ៉ា​ក់​សាំងប្រ​ឆាំងវី​រុសកូរ៉ូណា នៅចុងខែមេសាខាងមុខ – CEN