ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី​ម៉ាឡេស៊ី​ថា លោកយាយ​អាយុ​៨៣​ឆ្នាំ ជនជាតិ​អាម​រិ​ក​តេស្ត​ច្រើនលើក​ហើយ​គ្មាន COVID-19​ទេ​ – CEN