ប្រទេស​៥ នៅ​តំបន់​អាហ្វ្រិច កោះហៅ​អ្នកការទូត​អា​មេ​រិច មក​សាកសួរ ដោយសារ​សម្តី​មើលងាយ​របស់ ត្រាំ​ – CEN