ឃាត់ខ្លួនប្រុសកែ​​ប្រ​ដា​​ប់​ភេ​​ទ​ជា​ស្រី​ម្នាក់ លក់ខ្លួនតាមប្រ​ព័​ន្ធ ​​Bigo​ Live – CEN