សូមកុំ​អូស​រំលង​អី​! ជួយ​ស៊េ​រ​ម្នា​ក់មួយ​ផង​ក្រែង​មាន​សប្បុ​ជន​អាចជួយ​ដល់​បងស្រី កើត​ជំងឺ​ម្យ៉ាង​បណ្តាល​ឲ្យ​រលួយ​ស្បែក​ពេញ​ខ្លួន​ដូច​ត្រូវ​ភ្លើង​ឆេះ​ – CEN