សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងសារពិ​សេស​ជូនជ​ន​រួ​ម​ជាតិខ្មែរ ពាក់ព័ន្ធស្ថាន​ភា​ព​ថ្មីៗ – CEN