ស្លាប់​៤​នាក់ និង​របួស​១១​នាក់ ក្នុង​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ទូទាំងប្រទេស​ថ្ងៃទី​២៣ ខែកុម្ភៈ ម្សិលមិញ ដោយសារកត្តា…. – CEN