ពង្រឹង គោលន​យោ​បាយ ភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាព និងត្រូវអនុវត្តជាប្រ​ចាំ​បន្ថែ​ម​ទៀត ដើម្បីតាមដាន​នូ​វ​ សកម្មភាពបទល្មើស​ជួ​ញដូរ​ម​នុស្ស – CEN