​ពលរដ្ឋ​បី​ឃុំ​នាំគ្នា​​ជួយ​​ព​ន្ល​ត់ភ្លើ​ង​​ឆេះ​​ជញ្ជ្រាំ​ង​ស្រែ ​អស់​ប្រមាណ​៦០​​​ហិកតា ​នៅស្រុកកំពង់រោ​ទិ៍ បង្កឱ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើល – CEN