បដិសេធ​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ និង​ស្ថាប័ន​បរទេស​មួយចំនួន ថា កម្ពុជា​ប្រហែល​បាន​អនុញ្ញាតឱ្យ​អ្នកដំណើរ​មាន​ផ្ទុក​វីរុស​កូ​រ៉ូ​ណា ចាក​ចេញពី​កប៉ាល់​ទេសចរណ៍ Westerdam បង្កើន​ការរីក​រាលដាល​វីរុស​កូ​រ៉ូ​ណា​ជាស​កល​ – CEN