ស៊ែរ​ចែកគ្នា​ដឹងផង​! នេះហើយ​មុខមាត់​អ្នក​ឆបោក​តាម Facebook ក្រោមរូបភាព​ផ្ញើ​សម្ភារៈ​មានតម្លៃ​ពី​បរទេស​ – CEN