ឃុំខ្លួនជ​ន​​ជាតិវៀ​តណា​ម​ម្នា​ក់ លួចឆ្លង​ដែន មកដា​ក់អន្ទាក់និងប​​​រ​​បា​​ញ់ស​​​​ត្វក្ងោក នៅកម្ពុជា – CEN