​ស្រី​ស្រស់​អនុប្រធាន​ភូមិ​ម្នាក់ កំពុង​ប្រឈម​បញ្ហា​ ព្រោះតែ​រូប​សិច​ស៊ី​២​សន្លឹក​នៅលើ Facebook ខណៈ​អ្នក​ស្រុក​​ទាម​​ទារ​​ឲ្យ….. – CEN