សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី បានដាសតឿនដល់​ម​ន្ត្រី​រាជ​ការ ​ឲ្យដើរទាន់បច្ចេកវិទ្យា​នាពេ​លប​ច្ចុប្បន្ន ស្របទៅតាមបច្ចកវិទ្យាឧ​​ស្សាហក​ម្ម​ ៤.០ – CEN