​ប្រពៃ​ណស់ ម្ចាស់​ថ្លៃ​! គ្រួសារ​បងស្រី​ម្នាក់ បាន​នាំយក​ធុងសំរាម​ជាង​១​រយ​ធុង ទៅ​ប្រគេន​ជូន​ព្រះសង្ឃ​តាម​វត្ត សរុប​បាន​១១​វត្ត​ហើយ – CEN