កងក​ម្លាំ​ងនគរបាល​កម្ពុជា វៀតណាម រួម​ដើម្បី​ថែ​រក្សាសុខ​សុវត្ថិភាព​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ បង្ក្រាប​គ្រឿងញៀន​ឆ្លងដែន​ – CEN