អ្នកឆ្លងវី​រុសCOVID-19 នៅកូរ៉េខាងត្បូ​ង​កើនដ​ល់​ជាង ១.១៤៦នាក់ ក្រោយមានអ្នកឆ្លងថ្មី ​១៦៩នាក់ – CEN