ថៃរកឃើ​ញអ្ន​កផ្ទុ​កវីរុ​ស​កូរ៉ូណា ៣នាក់ទៀត ធ្វើឲ្យតួលេខសរុបកើនដល់​ ​៤០ករណី – CEN