ជនសង្ស័យ​៣នាក់ សម​ត្ថកិច្ច​ប៉ូ​លិស ចាប់ខ្លួនក្នុងករណីចាប់ជំ​រិតតា​មប្រព័​ន្ធអ៊ីនធឺណិត – CEN