ចុះបង្ក្រាប​យានដ្ឋាន​មួយ លួច​បើក​កែច្នៃ​រថយន្ត​ខុស​លក្ខណៈ​បច្ចេកទេស ឃុំ​ត្រើយ​ស្លា – CEN