ករណី​ឃាតកម្ម​ចាក់​សម្លាប់​មនុស្ស ដោយ​មិនដឹង​មូលហេតុ​ – CEN