ភ្ញៀវទេសចរ​ទាំងអស់ និង​ក្រុមការងារ ជិះ​លើ​នាវា​វេ​ស្ទើ​ដាំ នាពេលនេះ​បាន​ត្រឡប់​ទៅដល់​ផ្ទះ​រៀងៗ​ខ្លួន អស់ហើយ​ – CEN