ព្រឹកនេះ, មាននាវាទេ​សច​រណ៍​បរ​ទេ​ស​មួយ​គ្រឿ​ង​ទៀ​ត ចូលចតនៅកំពង់​​ផែក្រុង​ព្រះ​សី​ហ​នុ – CEN