ស្ត្រីអ្នកទោសម្នាក់ ​ជា​​ម្តាយ​​រ​​បស់​​​ទារក ​ដែល​​ស្លា​ប់​ក្នុ​ង​ព​​​ន្ធនា​គារ ​ត្រូវ​បាន​ដោះ​លែ​ង​​ឱ្យ​​មា​ន​សេរីភាព ​​ឯទោស ដែលនៅសល់ត្រូវព្យួ​រ – CEN