ទឹកចិត្ត​ឪពុក ៖ ជីក​កកាយ​ថ្ម​ធ្វើ​ផ្លូវហើយ ដោយ​បាន 8km ដើម្បី​ឲ្យ​កូន​បាន​ទៅ​ស្វែងរក​… “​អក្សរ​”! (​មាន​វីដេអូ​) – CEN