នគរបាល​ឃាត់ខ្លួន​ម្ចាស់​ហាង​ម៉ាស្សា​២​នាក់ ដែល​លួច​លុយ​ភ្ញៀវ ពេល​ចូលទៅ​ម៉ាស្សា​ – CEN