នគរបាល​ចាប់​ម្តង មួយ​សម្បុក ជាង​៣០​នាក់ ករណី​ជួញដូរ​គ្រឿងញៀន​នៅ​ចំណុច​សំណង់​មិន​រៀបរយ ក្រោយ​ប៉ុស្តិ៍​ទួល​សង្កែ​១ – CEN