រន្ធត់​ណាស់​! កម្មករសំណង់​ធ្លាក់​ជុង​នឹង​ដែក​សរសៃ​៤ បុក​ទម្លុះ​ទ្រូង​, ជើង​, ពោះ ត្រគាក យ៉ាង​សាហាវ​ – CEN