មហាគ្រួ​សា​​រកី​​ឡា មានតួនាទីភារកិ​ច្ច​ទទួ​​​ល​​ខុស​ត្រូ​វ រៀបចំកីឡាស៊ីហ្គេម​លើ​ក​ទី​​៣២ ឆ្នាំ ២០២៣ – CEN