ក្មេង​ល្អ​បែបនេះ​មាន​ទៀត​ទេ​! ចេញពី​រៀន ឆ្លៀត​រើស​អេតចាយ ទាល់តែ​បាន​ពេញ​មួយ​កង់​ទើប​ទៅផ្ទះ ព្រោះតែ​ចង់​ឲ្យ​ម៉ែ​ហូប​ឆ្អែត​ (វីដេអូ) – CEN