ចាប់​ឃាត់​នាវា​បរទេស ១​គ្រឿង ដែល​លួច​ចូល​ខុសច្បាប់​ក្នុង​ដែនសមុទ្រ​កម្ពុជា បំពាន​នឹង​សេចក្តីសម្រេច​ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ​អង្គការសហប្រជាជាតិ​ – CEN